اولین وبینار بین المللی سونوگرافی در پروسیجرهای درد. زمان 22 آبان ماه 1399 ساعت 9 الی 11 . برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iranpaincongress.com مراجعه فرمایید.

وبینار کاردیولوژی جنین: پاتولوژی از امبریو تا تولد 22 مرداد 1400

اولین وبینار بین المللی سونوگرافی در پروسیجرهای درد. زمان 22 آبان ماه 1399 ساعت 9 الی 11 . برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iranpaincongress.com مراجعه فرمایید.

اولین وبینار بین المللی سونوگرافی در پروسیجرهای درد 22 آبان 1399

فرارسیدن سال 1397 خورشیدی بر شما سروران گرامی مبارک و میمون باد

فرارسیدن سال 1397 خورشیدی بر شما سروران گرامی مبارک و میمون باد

ششمین کنگره بین‌المللی نارسایی قلب ایران، 19 لغایت 21 اردیبهشت 1397

ششمین کنگره بین‌المللی نارسایی قلب ایران، 19 لغایت 21 اردیبهشت 1397

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث، 29 خرداد لغایت 1 تیر 1397

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث، 29 خرداد لغایت 1 تیر 1397

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی پزشکی ایران-تبریز، 30 مرداد لغایت 2 شهریور 1397

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی پزشکی ایران-تبریز، 30 مرداد لغایت 2 شهریور 1397

شانزدهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران، 17 لغایت 20 مهرماه 1397

شانزدهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران، 17 لغایت 20 مهرماه 1397

ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، 8 لغایت 11 اسفند 1396

ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، 8 لغایت 11 اسفند 1396